xoşbəxt

xoşbəxt
sif. <fars.> Bəxti gətirmiş, taleli, bəxtli, sevinc və rifah içində yaşayan. <Ağca xanım Qaraca qıza:> Ah, sən xoşbəxt uşaqsan. Mənim kimi dustaq olmayıb özün üçün bağda azad gəzirsən. S. S. A.. <Hacı:> Bir övrət, bir qızım, iki cavan oğlum, özüm xoşbəxt. C. C.. Dünyada sanardım əbədi ömrümü xoşbəxt; Öpsəydim əgər bir də mübarək qədəmindən. Ə. V.. // Bəxti gətirən, uğurlu. Xoşbəxt oyunçu. Xoşbəxt adamdır. // Məsud, bəxtəvər, səadətli. <Xaqani:> Mən sənin eşqinlə qanadlanıram; Səninlə özümü xoşbəxt sanıram. M. Rahim Xoşbəxt etmək – xoşbəxtliyə, səadətə çatdırmaq, səadət vermək, məsud eləmək. Uşaqlarını xoşbəxt eləmək. – <Lütfəli:> Gözəl Şəfiqə, səni sevirəm, məni xoşbəxt elə. İ. M.. <Muxtar Firəngizə:> Mən heç güman eləmirəm ki, . . böyük vəzifədə olan arvad ərini xoşbəxt eləyə bilsin. B. Bayramov. Xoşbəxt olmaq – istəyinə çatmaq, arzusu yerinə yetmək, məsud olmaq, ürəyində nisgil qalmamaq. Xoşbəxt ol (olsun, olsunlar) – xoşbəxtlik, səadət arzusu bildirir. <Bəhram:> Sara üçün də bir yaxşı ər tapmağa səy edərəm ki, o da xoşbəxt olsun. C. C.. <Vaqif:> Allah başa versin, xoşbəxt olun siz! Belə, kəklik kimi cüt gəzəsiniz. S. V.. <Ana:> Hamının yanında qızlarımı təriflədi: – Ağıllı uşaqlardır. Xoşbəxt olsunlar! M. Hüs.. Allah xoşbəxt eləsin! – səadət, xoşbəxtlik arzusu. Şükufələnmiş güllər nəsimin dəyməsindən enib-qalxdıqca Gülsümün vidasına cavabən «Get, Allah səni xoşbəxt eləsin!» – deyirdilər. Ə. H.. <Səlim qızına:> Get, qızım, Allah səni xoşbəxt eləsin. C. C..
2. Xoş, uğurlu. <Dürrətülbağdad:> . . Hazırda möhtərəm Fəxrəddinin gəlməsi ilə özümü Bağdadın ən xoşbəxt qadını hesab edirəm. M. S. O..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • xoşbəxtlik — is. 1. Həyatından son dərəcə məmnunluq, dərin razılıq və sevinc hissi, səadət. Ailə xoşbəxtliyi. Xalqın xoşbəxtliyi. // Bu hissin bu və ya başqa bir şəkildə təzahürü. Əziz balalar! . . Mində birimizin üzünə xoşbəxtlik günü doğub minmin bəlalərdən …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xoşbəniz — bax xoşsifət(li) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məs’ud — ə. xoşbəxt, bəxtəvər …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • is’ad — ə. xoşbəxt etmə, bəxtiyar etmə ə. yüksəl(t)mə, yuxarı çıx(ar)ma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • məs’udiyyət — ə. xoşbəxtlik, bəxtəvərlik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • məs’ədət — ə. xoşbəxtlik, səadət …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • nə’ma — ə. xoşbəxtlik; məmnunluq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • səadət — ə. xoşbəxtlik, bəxtiyarlıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bəxtəvər — sif. <fars.> Xoşbəxt, bəxtli, taleli. . . <Narıngül> indi bəxtəvər həyatın meyvələrini dadmışdı. Ə. Vəl.. Bəxtəvər etmək – xoşbəxt etmək. <Bayram:> Heç dərd eləmə, Allah qoysa ölməsəm, tezliklə səni bəxtəvər elərəm. M. F. A.. // …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • — 1. 1. sif. Qar, süd, tabaşir rəngli (qara əksi). Ağ saç. Ağ köpük. – Sona gülümsünüb, ağ əlləri ilə Bahadırın əlindən tutub çəkdi. N. N.. 2. sif. Təmiz, yazılmamış. Ağ kağız. Ağ dəftər. 3. is. Gözün buynuz təbəqəsində əmələ gələn ağımtıl ləkə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”